201620172019202020222023

Ομηλιτές

YES to Shipping 2018

EVENT VIDEOS

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΛ – LOGISTICS

Κωστής Αχλαδίτης, Διευθύνων Σύμβουλος – Golden Cargo

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δανάη Μπεζαντάκου, Ιδρυτής – YES FORUM & CEO – NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS

ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Θεόδωρος Βενιάμης, Πρόεδρος – ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΉΣ , ΜΙΝΙΣΤΕΡ ΟΦ ΜΑΡΊΤΙΜΕ ΑΦΦΆΙΡΣ & ΙΝΣΌΛΑΡ ΠΟΛΙΚΉ

ΠΑΝΕΛ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

Γεώργιος Τεριακίδης, Διευθυντής Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων – DNV GL MARITIME

YES FORUM

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κατερίνα Σταθοπούλου, Executive Director – INVESTMENTS AND FINANCE LTD.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ YES FORUM ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ

ΙΔΡΥΤΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – FOCUS BARI

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ECONOMIA

«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ»

ΠΑΝΕΛ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γιώργος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC BUSINESS CONSULTANTS LTD. και Πρόεδρος του THE PROPELLER CLUB (ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΑΙΓΙΔΕΣ

MEDIA & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ