Αν αναζητάς μια ευκαιρία να συμβάλεις στην ομαλή λειτουργία και οργάνωση της ομάδας μας, η ομάδα Human Resources είναι αυτό που ψάχνεις! Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα υπεύθυνο, επαγγελματικό και συνεργατικό κλίμα, ενθαρρύνοντας τους εθελοντές μας να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά και να βοηθήσουμε τους νέους που μας ακολουθούν στη διαδικασία εύρεσης εργασίας τους. 

O Coordinator της ομαδας καλείται να αναλάβει το συντονισμό της και να συμβάλει στο σχεδιασμό της στρατηγικής. 

Περιγραφή:

Προϋποθέσεις: