Πιστεύεις ότι η ενημέρωση μαθητών και φοιτητών για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η Ναυτιλία είναι υψίστης σημασίας; Θα ήθελες να συμμετέχεις στις παρουσιάσεις που πραγματοποιούμε σε σχολεία και Πανεπιστήμια; Τότε η ομάδα Schools & Universities σε περιμένει! O Coordinator της ομαδας καλείται να αναλάβει το συντονισμό της και να συμβάλει στο σχεδιασμό της στρατηγικής. 

Περιγραφή:

Προϋποθέσεις: